Handelsbetingelser

Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer på www.blomsterbørn.dk

Bestillinger til Lolland
Det er muligt at afgive bestilling frem til kl. 12 på hverdage og kl. 10 lørdage, til levering samme dag. Vi har ingen levering om søndagen. 

Blomsterbørn leverer på Lolland i postnumrene: 4895, 4930, 4941, 4951, 4952, 4960.

Ved bestilling til Askø, Fejø, Femø skal bestillingen laves kl 12. dagen før.

Bestillinger til begravelse 

Ved levering til begravelser skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestilling til begravelser, skal bestilles dagen før inden kl. 10. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen være afgivet senest lørdag kl. 10.00

Hvis modtageren ikke er hjemme
Har du givet mulighed for at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte gaven uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente gaven snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagtemperaturer og manglende skyggeforhold, eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer hvor vi ikke sætter bestillingen uden for døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon - hvis du har i din bestilling oplyst modtagerens telefonnummer.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme. Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger. Har kunden ønsket at modtage bekræftelse sendes den umiddelbart, når levering har fundet sted.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors dag, Fars dag og Valentinsdag).

For alle bestillinger
Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt hvad vi kan, for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din gave hilsen inden kl. 19. Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret så tidlig som muligt på dagen, men vi kan ikke garantere levering inden for virksomhedens åbningstider.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres på Valentines dag, Mors dag og Fars dag. 

Levering af ordrer til plejehjem, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren.
Alle priser og gebyrer er inkl. moms.

Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

Bemærk
Ved kortbetaling hæves beløbet på leveringsdatoen. Alle kortbetalinger bliver hævet senest 20 kalenderdage efter bestillingsdato.

Fortrydelsesret
Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster, buketter og specialiteter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Dog tilbyder vi hos Blomsterbørn at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag kl. 12, før leveringsdagen ved at ringe til butikken på telefon 20757372. 

For vin og chokolade og andre fødevarer der leveres, er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.

Reklamationer
Blomsterbørn garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem Blomsterbørn er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte.

Eventuelle reklamationer, skal rettes til Blomsterbørn, Østergade 23A, 4030 Maribo på mail: blomsterborn23@gmail.com eller telefonisk på 20757372. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Databeskyttelsespolitik og cookies
Blomsterbørn behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.blomster-børn.dk

Blomsterbørn databeskyttelsespolitik kan i sin fulde længde ses nedenfor.

Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: blomsterborn23@gmail.com

Ansvarsfraskrivelse
Blomsterbørn påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Blomsterbørn fraskriver sig ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Blomsterbørn er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Blomsterbørn som forsætlig eller uagtsom. Blomsterbørn kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.
Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

 Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 21/1. - 2021

Tilbage til blog